Genom utbildning, forskning och utveckling verkar

bertil edlunds stiftelse

för att stärka och utveckla svenskt näringsliv och samhälle

Bertil Edlunds Stiftelse

Bertil Edlunds Stiftelse har sedan bildandet 2003 verkat genom bidrag och stipendier till stöd för verksamheter inom akademi, civilsamhälle och internationellt företagande. Stiftelsen grundades för att uppmärksamma Bertil Edlunds gärning och påverkan av revisionsbranschens utveckling i Sverige och internationellt.

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till undervisning och utbildning eller vetenskaplig forskning som har anknytning till PwC koncernens verksamhet. Efter prövning av ansökningar kan bidrag lämnas till institutioner eller enskilda individer.

Stiftelsen har som huvudsaklig inriktning att stödja ändamål inom följande områden:

  • Företagande och internationalisering
  • Socialt & kvinnligt entreprenörskap
  • Ungt företagande
  • Civilsamhället, filantropi , kultur
  • Forskning och utbildning

Stiftelsen har sedan bildandet lämnat bidrag med drygt 10 miljoner kronor till bland annat  följande områden:

Akademi: Bidrag till bla Stockholms handelshögskolas forskning kring civilsamhället, redovisning samt rese- stipendier.och utgivnings bidrag för forsknings publikationer.

Internationellt företagande: SACC. Svenska Handelskammaren i New York. 2005- 2020. Ett års scholarship på Handelskammaren i New York.

Ingvar Pramhäll, ordförande
Åke Danielsson, kassör
Carin Edlund, ledamot
Henrik Steinbrecher, ledamot
Kerstin Moberg, ledamot

Stiftelsen grundades av delägarna på PWC år 2003 för att uppmärksamma auktoriserade revisorn Bertil Edlunds gärning inom revisonsyrket nationellt likväl som internationellt. Bertil Edlund var fram till sin pensionering under fyra decenier en portalfigur för såväl revisionsbyrån PWC som för hela professionen. Grundandet av Bertil Edlunds stiftelse syftar till att uppmärksamma hans gärning.

Stiftelsens fokusområden

Civilsamhället, filantropi, kultur

Forskning och utbildning

Företagande och internationalisering

Kvinnligt och socialt entreprenörskap

Ungt företagande

Pågående bidrag och stipendier

IVA
Kunskap i världsklass och entreprenörskap för framtiden
UF
Ung Företagsamhet. Digital utbildning av UF-elever. Utveckling av digitala entreprenörskaps-program
Handels
Handelshögskolan i Stockholm. Civilsamhället. Bidrag till resor samt bidrag till publiceringar

Ansökan

Ansökan skall inlämnas till stiftelsen senast den 15e augusti innevarande kalenderår.
Ansökan ska vara kort och tydlig. Lämnas in via mail till info@bertiledlundsstiftelse.se

Alla ansökningar behandlas och beslutas under september månad varje år. De beslutade bidragen tillgängliggörs i normalfallet innan årsskiftet samma år.

Allmänt
Ansökningar skall innehålla precisa motivationer samt uppsatta effekt mål.
Alla beviljade anslag, även de som löper över flera år förutsätter en årsvis återrapportering till Stiftelsen. Ansökan ska inte omfatta mer än en och en
halv A4 och innehålla följande:

• Sökanden
• Sökande organisations/personnummer
• Postadress
• Kontaktperson
• E-mail
• Mobiltelefon nr
• Huvudman/styrelse

För frågor och kontakt,
maila till
info@bertiledlundsstiftelse.se

Välkommen med din ansökan!

”Den äldre generationen måste bidra till att ge intresserade studenter erfarenhet från olika länder, kulturer och affärsmetoder samt att bidra till att bygga broar mellan den akademiska världen och den praktiska verkligheten i verksamheten. Branschledare kommer att möta ännu högre krav från en global ekonomi, detta gäller även för mindre företag och entreprenörer.”

Bertil Edlund, 1933-2021.

Till minne av

bertil edlund

1933 - 2021

Bertil kom under sin 42-åriga gärning, varav 20 år som ordförande i Öhrlings PwC, att prägla revisionsbranschens utveckling i Sverige. Efter studier på Handelshögskolan i Stockholm där han som amanuens knöt många av sina framtida kontakter i näringslivet blev Öhrlings hans livsgärning. Under hans tid växte vårt företag från 37 medarbetare till över 3.000.

LÄS MER >>