Genom utbildning, forskning och utveckling verkar

bertil edlunds stiftelse

för att stärka och utveckla svenskt näringsliv och samhälle

om stiftelsen

Bertil Edlunds stiftelse bildades 2000 för att uppmärksamma Bertil Edlunds insatser genom åren.

stipendier

Styrelsens beslut avseende belöningar och stipendier kommer att publiceras och uppmärksammas på olika sätt med beaktande av förslag från skilda intressenter.

ansökan

Preliminär ansökan, som kan vara kortfattad (ej överstigande en sida), skall inlämnas till stiftelsen senast den 31 december innevarande kalenderår. Förslag kan även inlämnas av annan.

Till minne av

bertil edlund

1933 - 2021

F.d auktoriserade revisorn Bertil Edlund har avlidit i en ålder av 87 år. Närmast sörjande är hans maka Mariette Edlund och barnen Carin, Lars och Malin med familjer.

Bertil kom under sin 42-åriga gärning, varav 20 år som ordförande i Öhrlings PwC, att prägla revisionsbranschens utveckling i Sverige. Efter studier på Handelshögskolan i Stockholm där han som amanuens knöt många av sina framtida kontakter i näringslivet blev Öhrlings hans livsgärning. Under hans tid växte vårt företag från 37 medarbetare till över 3.000.

LÄS MER >>

Bertil Edlunds stiftelse stödjer och utvecklar projekt inom

Revision.

Redovisning.

Forskning.

Sebastian Gransäter
Sebastian GransäterBertil Edlund Stipendiat 2016
Read More
Sebastian Gransäter är den 11e mottagaren av Bertil Edlunds stipendium och innehar en kandidatexamen från Ekonomie kandidatprogrammet vid Uppsala Universitet
William Jilltoft
William JilltoftBertil Edlund Stipendiat 2015
Read More
William Jilltoft är den 10e mottagaren av Bertil Edlunds stipendium. William har examen från Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska Högskolan, som han följer upp med en MSc-examen.
Oscar Tomasson
Oscar TomassonBertil Edlund Stipendiat 2013
Read More
Oscar Thomasson är mottagaren av Bertil Edlunds stipendium för 2013 och kommer arbeta med Business Services på Handelskammaren i New York.

”Den äldre generationen måste bidra till att ge intresserade studenter erfarenhet från olika länder, kulturer och affärsmetoder samt att bidra till att bygga broar mellan den akademiska världen och den praktiska verkligheten i verksamheten. Branschledare kommer att möta ännu högre krav från en global ekonomi, detta gäller även för mindre företag och entreprenörer.”

Bertil Edlund, grundare och upphovsman