Hantverksakademin

Yrkeshögskolan Hantverksakademin erbjuder en modern lärlingsutbildning där det bästa från århundraden av hantverksutbildning har anpassats till nutid. Denna moderna lärlingsutbildning är utvecklad för att möta behoven av en tidsenlig arbetsplatsförlagd yrkesutbildning som tillgodoser det som både branscher och elever efterfrågar, nämligen gedigna praktiska yrkeskunskaper kombinerat med kunskaper om hur ett företag startas och drivs. Hos Hantverksakademin kan studerande utbilda sig till många olika yrkesroller, exempelvis tatuerare, maskör, möbelsnickare och guldsmed.

Bidragen från Bertil Edlunds stiftelse gör att vi ännu bättre kan förbereda våra studerande för en framtid som egenföretagare genom såväl startbidrag som genom internationell kompetensutveckling.

Hilde Altern
VD och rektor

Hantverksakademin ägs och drivs av:
Hantverkarna Stockholm – Hantverkarnas givna röst, stöd och mötesplats. Till nytta för våra medlemmar och deras kunder.