Venture Cup

Venture Cup är tävlingen för morgondagens entreprenörer som kopplar ihop experter från näringslivet med framtidens entreprenörer och erbjuder en process för alla som bär på en idé.

Venture Cup erbjuder inspiration, utbildning, handledning samt möjligheten till att skapa sig ett gediget nätverk.

Stödet från Bertil Edlund Stiftelse har gjort det möjligt för oss att driva vårt projekt och göra en verklig inverkan på entreprenörskap och innovation. Tack vare stödet har vi tillsammans med andra aktörer kunnat skapa mötesplatser där vi har möjliggjort nätverksbyggande, kunskapsutbyte, affärsutveckling, inspiration och stärkande av det entreprenöriella ekosystemet i syfte att möjliggöra affärer och främja en hållbar tillväxt i regionen. Tack återigen för ert stöd!

Therese Olsson, VD