Genom utbildning, forskning och utveckling verkar

bertil edlunds stiftelse

för att stärka och utveckla svenskt näringsliv och samhälle

Bertil Edlunds Stiftelse

Bertil Edlunds Stiftelse har sedan bildandet 2000 verkat genom bidrag och stipendier till stöd för verksamheter inom akademi, civilsamhälle och internationellt företagande. Stiftelsen grundades för att uppmärksamma Bertil Edlunds gärning och påverkan av revisionsbranschens utveckling i Sverige. Stiftelsens internationella engagemang i form av stipendier bland annat till Handelskammaren i New York, USA grundar sig i Bertil Edlunds erfarenheter som ordförande i flera globala organisationer och kommittéer.

Stiftelsen har enligt dess stadgar till primärt ändamål att främja utbildning, forskning och utveckling genom beviljade anslag för att stärka och utveckla svenskt näringsliv och samhälle. Detta ska enligt stadgarna ske genom bidrag och stipendier till åsyftade verkamheter.

Styrelsen består idag av 10 medlemmar

Beril Edlund, 1933-2021, auktoriserad revisor och ordförande i Öhrlings PwC. Här går lite mer text in om Bertil samt även hans intresse för företagande, entreprenörskap osv som ligger till grund för stiftelsens syfte och ändamål.
Läs mer >>

Stiftelsens fokusområden

Företagande

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud .

Socialt entreprenörskap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud .

Ungt företagande

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud .

Kvinnligt entreprenörskap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud .

Civilsamhället, filantropi, kultur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud .

Forskning, utbildning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud .

Pågående bidrag och stipendier

Ansökan

Ansökan sker per mail och lämnas in till Bertil Edlund stiftelse senast den 15e augusti innevarande kalenderår.

Ansök via mail till ansokan@bertiledlundsstiftelse.se

Alla ansökningar behandlas och beslutas under september månad varje år. De beslutade bidragen offentliggörs innan årsskiftet samma år.

Välkommen med din ansökan!

”Den äldre generationen måste bidra till att ge intresserade studenter erfarenhet från olika länder, kulturer och affärsmetoder samt att bidra till att bygga broar mellan den akademiska världen och den praktiska verkligheten i verksamheten. Branschledare kommer att möta ännu högre krav från en global ekonomi, detta gäller även för mindre företag och entreprenörer.”

Bertil Edlund, grundare och upphovsman

Till minne av

bertil edlund

1933 - 2021

F.d auktoriserade revisorn Bertil Edlund har avlidit i en ålder av 87 år. Närmast sörjande är hans maka Mariette Edlund och barnen Carin, Lars och Malin med familjer.
Bertil kom under sin 42-åriga gärning, varav 20 år som ordförande i Öhrlings PwC, att prägla revisionsbranschens utveckling i Sverige. Efter studier på Handelshögskolan i Stockholm där han som amanuens knöt många av sina framtida kontakter i näringslivet blev Öhrlings hans livsgärning. Under hans tid växte vårt företag från 37 medarbetare till över 3.000.

LÄS MER >>